NMN ve Hormonal Reseptörler: Aknede Sinyal Yolları Nasıl Anlaşılır?

4.7
(201)

Sivilce geçici bir rahatsızlıktan daha fazlasıdır; yaş ve cinsiyete bakılmaksızın dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir dermatolojik sorundur. Hormonal dalgalanmalarla boğuşan gençlerden kalıcı sivilceler yaşayan yetişkinlere kadar sivilce, benlik saygısını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Genetik, diyet ve cilt bakım alışkanlıkları da dahil olmak üzere çok sayıda faktör sivilce gelişimine katkıda bulunurken, hormonal dengesizlik de önemli bir suçlu olarak öne çıkıyor.

giriiş

Hormonal Etkiyi Anlamak

Hormonal dalgalanmalar, özellikle ergenlik ve adet döneminde akne patogenezinde önemli bir rol oynar. Cilt, cildi yağlayan ve koruyan yağlı bir madde olan sebum üretiminden sorumlu çok sayıda yağ bezi içerir. Ancak hormonal dalgalanmalar meydana geldiğinde bu bezler aşırı aktif hale gelebilir ve aşırı sebum üretimine yol açabilir. Sonuç olarak aşırı sebum gözenekleri tıkayabilir ve Propionibacterium akneleri gibi sivilceye neden olan bakterilerin çoğalması için ideal bir ortam yaratabilir.

 • Ergenlik döneminde, testosteron gibi androjen hormonlarındaki artış, yağ bezi aktivitesini uyarır ve sıklıkla yağlı cilt ve sivilce oluşumuna neden olur.
 • Benzer şekilde, adet döngüsüyle ilişkili hormonal dalgalanmalar, kadınlarda genellikle yumurtlama ve adet dönemi civarında ortaya çıkan sivilce alevlenmelerini tetikleyebilir.
 • Ayrıca polikistik over sendromu (PCOS) veya adrenal bozukluklar gibi durumların neden olduğu hormonal dengesizlikler akne semptomlarını şiddetlendirebilir.

Hormonal dalgalanmalar hayatın doğal bir parçası olsa da cilt sağlığı üzerindeki etkileri sivilce sorunu yaşayan kişiler için sıkıntı verici olabilir. Geleneksel akne tedavileri genellikle iltihaplanma ve bakteriyel aşırı çoğalma gibi semptomları hedef alır, ancak akne gelişimini tetikleyen altta yatan hormonal dengesizliği gidermede yetersiz kalabilir. Sonuç olarak, hormonal dengenin içeriden onarılmasına odaklanan akne tedavisine yönelik alternatif yaklaşımların araştırılmasına yönelik artan bir ilgi vardır.

Akneye karşı NMN

Son yıllarda, nikotinamid mononükleotidinin (NMN) hormonal dengeyi düzenlemede ve cilt sağlığını iyileştirmedeki potansiyel rolü, bilim camiasında dikkatleri üzerine çekti. Nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD+) öncüsü olan NMN, enerji metabolizması ve DNA onarımı da dahil olmak üzere çeşitli hücresel süreçlerde rol oynar. Ortaya çıkan araştırmalar, NMN takviyesinin akne gelişiminde rol oynayan hormonal sinyal yollarını modüle edebileceğini ve akne yönetimi için umut verici bir yol sunabileceğini öne sürüyor.

Akne Gelişiminde Hormonal Reseptörlerin Rolü

Hormonal Sinyal Yollarına Dalış

Hormonal reseptörler, cilt sağlığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik süreçleri düzenlemek için hormonlar ve hedef hücreler arasındaki iletişimi kolaylaştıran moleküler kapı bekçileri olarak görev yapar. Akne gelişimi bağlamında, hormonal sinyal yolları, yağ bezi aktivitesinin, iltihaplanmanın ve keratinosit çoğalmasının modüle edilmesinde önemli bir rol oynar ve bunların tümü akne patogenezine katkıda bulunur.

Özellikle androjen reseptörleri akne oluşumunda merkezi bir rol oynar. Testosteron ve dihidrotestosteron (DHT) gibi androjenler, sebositlerin içinde bulunan androjen reseptörlerine bağlanarak sebum üretimini uyarır. Ek olarak androjenler foliküler hiperkeratinizasyonu teşvik ederek aknenin öncü lezyonları olan komedonların oluşumuna yol açar.

Östrojen ve progesteron reseptörleri de androjenlere göre daha az da olsa cilt fizyolojisini etkiler. Östrojenin yağ bezi aktivitesini inhibe ettiği ve sebum üretimini azalttığı gösterilmiştir; bu da östrojen seviyeleri yükseldiğinde aknenin hamilelik sırasında neden iyileşme eğiliminde olduğunu açıklayabilir. Tersine, adet döngüsü boyunca progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar duyarlı bireylerde akne semptomlarını şiddetlendirebilir.

Hormonal Dengesizliğin Cilt Sağlığına Etkisi

Ergenlik veya menstrüasyon gibi endojen faktörler veya hormonal ilaçlar veya stres gibi eksojen faktörler nedeniyle hormonal sinyal yolakları düzensiz hale geldiğinde, ciltteki sebum üretimi, iltihaplanma ve keratinosit döngüsü arasındaki hassas denge bozulabilir. Bu dengesizlik, tıkanmış gözenekler, bakteriyel aşırı büyüme ve inflamatuar lezyonlarla karakterize edilen akne gelişimine elverişli bir ortam yaratır.

Hormonal sivilceye yatkın kişiler için ergenlik, adet döngüsü, hamilelik veya menopozla ilişkili hormonal dalgalanmalar sivilce semptomlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Ayrıca, androjenler ve insülini içeren hormonal dengesizliklerle karakterize edilen PKOS gibi durumlar sıklıkla akne ve diğer dermatolojik belirtilerle ilişkilidir.

Geleneksel topikal tedaviler geçici bir rahatlama sağlasa da çoğu zaman altta yatan nedene çözüm bulmakta başarısız olduğundan, hormonal dengesizliğin ele alınması etkili akne yönetimi için çok önemlidir. Hormonal reseptörleri hedef alarak ve hormonal sinyal yollarını modüle ederek, hormonal dengeyi yeniden sağlamayı amaçlayan müdahaleler, akne şiddeti ve nüksetmesinde uzun süreli iyileşmeler sağlama potansiyeline sahiptir.

NMN: Akne Tedavisinde Potansiyel Bir Oyuncu

NMN Takviyesinin Faydalarını Ortaya Çıkarmak

Nikotinamid mononükleotidi (NMN), cilt sağlığı ve akne tedavisi alanında umut verici bir aday olarak ortaya çıkmıştır. Hücresel metabolizma ve DNA onarımında rol oynayan bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD+) öncüsü olan NMN, hücresel homeostazın korunmasında ve genel sağlığın geliştirilmesinde hayati bir rol oynar.

NMN takviyesi, potansiyel yaşlanma karşıtı etkileri nedeniyle kapsamlı bir şekilde incelenmiştir; araştırmalar, mitokondriyal fonksiyonu iyileştirebileceğini, hücresel enerji üretimini artırabileceğini ve oksidatif stresi azaltabileceğini öne sürmektedir. Akne tedavisi bağlamında, NMN'nin akne patogenezinde yer alan hücresel süreçleri modüle etme yeteneği, onu ilgi çekici bir terapötik ajan haline getirmektedir.

NMN takviyesinin en önemli faydalarından biri hücresel enerji metabolizmasını artırmadaki rolüdür. NMN, NAD+ seviyelerini yenileyerek mitokondriyal fonksiyonu destekler, böylece hücresel enerji üretimini iyileştirir ve doku onarımı ve yenilenmesini destekler. Bu enerji artışı, cildin sağlığını ve esnekliğini optimize etmeye yardımcı olarak çevresel stres faktörlerine karşı daha iyi direnç göstermesine ve sivilceye neden olan faktörlerle mücadele etmesine yardımcı olabilir.

Ayrıca NMN'nin, hücresel yaşlanma, iltihaplanma ve DNA onarımının düzenlenmesi dahil olmak üzere çeşitli biyolojik işlevlere sahip bir protein sınıfı olan sirtuinleri aktive ettiği gösterilmiştir. Sirtuinler, hücresel homeostazın korunmasında ve uzun ömürlülüğün desteklenmesinde çok önemli bir rol oynar ve bunların NMN tarafından aktivasyonu, cilt sağlığı ve akne yönetimi üzerinde yararlı etkiler yaratabilir.

NMN ve Hormonal Denge Arasındaki Bağlantının Araştırılması

Son çalışmalar aynı zamanda NMN'nin akne gelişiminde rol oynayan hormonal sinyal yolaklarının modüle edilmesindeki potansiyel rolünü de araştırmıştır. NMN takviyesinin hormonal aknesi olan bireylerde hormonal dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

 • Bir çalışma, NMN uygulamasının hayvan modellerinde testosteron gibi dolaşımdaki androjen seviyelerinde bir azalmaya yol açtığını gösterdi. Androjen seviyelerindeki bu azalma, akne şiddetindeki iyileşmeler ve sebum üretimindeki azalma ile ilişkiliydi; bu da NMN'nin hormonal akne için terapötik bir ajan olarak potansiyelini vurguluyor.
 • Ek olarak NMN'nin, hormonal denge ve akne gelişimiyle yakından bağlantılı faktörler olan insülin duyarlılığını ve glikoz metabolizmasını düzenlediği gösterilmiştir. NMN takviyesi, insülin duyarlılığını iyileştirerek ve insülin direncini azaltarak PCOS gibi durumlarla ilişkili hormonal dengesizliklerin hafifletilmesine yardımcı olabilir ve böylece akne semptomlarını hafifletebilir.

Genel olarak, NMN'nin hormonal denge ve cilt sağlığı üzerindeki etkileri üzerine giderek artan araştırmalar, onun akne tedavisinde yeni bir terapötik yaklaşım olma potansiyelinin altını çiziyor.

NMN Hormonal Reseptörleri Nasıl Etkiler?

NMN'nin Eylem Mekanizmalarına İlişkin Bilgiler

NMN'nin hormonal reseptörler ve sinyal yolları üzerindeki etkilerinin altında yatan mekanizmalar çok yönlüdür ve hücre içindeki çeşitli moleküler etkileşimleri içerir. NMN'nin hormonal reseptörleri etkilediği anahtar mekanizmalardan biri hücresel metabolizmayı ve enerji üretimini modüle etmedeki rolüdür.

NMN, enerji metabolizması ve DNA onarımı da dahil olmak üzere çok sayıda hücresel süreçte yer alan bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotidin (NAD+) öncüsü olarak hizmet eder. NMN, NAD+ seviyelerini yenileyerek mitokondriyal fonksiyonu ve hücresel enerji üretimini artırır; bu da hormonal reseptörlerin ve aşağı yönlü sinyal yollarının aktivitesini etkileyebilir.

Ayrıca NMN'nin, hücresel homeostaz ve uzun ömürde merkezi bir rol oynayan bir protein sınıfı olan sirtuinleri aktive ettiği gösterilmiştir. Sirtuinler, hedef proteinleri deasetilleyerek ve aktivitelerini modüle ederek gen ekspresyonu, DNA onarımı ve inflamasyon dahil olmak üzere hücresel fizyolojinin çeşitli yönlerini düzenler.

Çalışmalar, sirtuinlerin hormonal reseptörlerle etkileşime girebildiğini ve bunların transkripsiyonel aktivitelerini modüle edebildiğini, dolayısıyla hormon yanıtını ve sinyallemeyi etkileyebildiğini göstermiştir. NMN, sirtuinleri aktive ederek hormonal reseptör aktivitesini ve aşağı yöndeki sinyal yollarını dolaylı olarak düzenleyebilir ve sebum üretimi, inflamasyon ve ciltte keratinosit proliferasyonu gibi hormon aracılı süreçleri potansiyel olarak etkileyebilir.

Akne Yönetiminde NMN ve Hormonal Reseptörler Arasındaki Etkileşim

Akne tedavisinde NMN ve hormonal reseptörler arasındaki etkileşim, hücresel metabolizma ve enerji üretiminin ötesine uzanır. Ortaya çıkan kanıtlar NMN'nin, androjen reseptörleri ve insülin reseptörleri dahil olmak üzere akne patogenezinde rol oynayan spesifik hormonal reseptörlerin aktivitesini doğrudan etkileyebileceğini göstermektedir.

Çalışmalar, NMN takviyesinin hayvan modellerinde androjen reseptör aktivitesini modüle edebildiğini ve testosteron gibi dolaşımdaki androjen seviyelerini azaltabildiğini göstermiştir. Androjen seviyelerindeki bu azalma, akne şiddetindeki iyileşmeler ve sebum üretimindeki azalma ile ilişkilidir; bu da NMN'nin hormonal akne için terapötik bir ajan olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Ek olarak NMN'nin insülin duyarlılığını iyileştirdiği ve hormonal denge ve akne gelişimiyle yakından bağlantılı faktörler olan glikoz metabolizmasını düzenlediği gösterilmiştir. NMN takviyesi, insülin duyarlılığını artırarak ve insülin direncini azaltarak PCOS gibi durumlarla ilişkili hormonal dengesizliklerin hafifletilmesine yardımcı olabilir ve böylece akne semptomlarını hafifletebilir.

Genel olarak, NMN ve hormonal reseptörler arasındaki etkileşim, akne yönetimi için umut verici bir yolu temsil etmektedir. NMN takviyesi, hormonal sinyal yollarını hedef alarak ve hormonal dengeyi yeniden sağlayarak, hormonal akne ile mücadele eden bireyler için yeni bir terapötik yaklaşım sunabilir.

Klinik Kanıtlar ve Çalışmalar

NMN ve Akne Tedavisine İlişkin Öne Çıkan Araştırmalar

Son yıllarda NMN'nin akne üzerindeki potansiyel terapötik etkilerine ilişkin araştırmalar hız kazanmış ve çeşitli çalışmalar NMN'nin etkinliğine ve etki mekanizmalarına ışık tutmuştur. Bu çalışmalar NMN'nin hormonal dengeyi düzenleme, sebum üretimini azaltma ve akne semptomlarını hafifletmedeki rolüne dair değerli bilgiler sağlamıştır.

 • Bir çalışma, hormonal sivilcesi olan bir grup bireyde NMN takviyesinin sivilce şiddeti üzerindeki etkilerini araştırdı. Katılımcılara belirli bir süre boyunca NMN takviyeleri verildi ve akne şiddetindeki değişiklikler standart akne derecelendirme ölçekleri kullanılarak değerlendirildi. Çalışma, NMN takviyesinin akne şiddetinde önemli bir iyileşme sağladığını, hem inflamatuar hem de inflamatuar olmayan lezyonlarda azalmalar gözlemlendiğini buldu.
 • Başka bir çalışma, NMN'nin akne patogenezi üzerindeki etkilerinin altında yatan mekanizmalara, özellikle de sebum üretimi ve hormonal sinyal yolları üzerindeki etkisine odaklandı. Hayvan modellerini kullanan araştırmacılar, NMN uygulamasının sebum üretiminde bir azalmaya ve androjen seviyelerinde bir azalmaya yol açtığını gösterdi; bu da onun hormonal denge ve yağ bezi aktivitesinin modülatörü olma potansiyelini vurguladı.
 • Ayrıca klinik araştırmalar, akneye eğilimli cilde sahip bireylerde NMN takviyesinin güvenliğini ve tolere edilebilirliğini araştırmıştır. Bu denemeler sürekli olarak NMN kullanımıyla ilişkili minimal yan etkileri bildirmiştir, bu da NMN'yi akne tedavisi için güvenli ve iyi tolere edilen bir seçenek haline getirmektedir.

NMN'nin Hormonal Dengeyi Düzeltmede Etkinliğinin İncelenmesi

NMN, akne semptomları üzerindeki doğrudan etkilerinin ötesinde, akneli bireylerde sıklıkla bozulan hormonal denge üzerinde de yararlı etkiler gösterebilir. NMN takviyesi, hormonal sinyal yollarını modüle ederek ve androjen seviyelerini azaltarak hormonal dengenin yeniden sağlanmasına ve akne gelişimiyle ilişkili hormonal dengesizliklerin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Çeşitli klinik çalışmalar, NMN'nin hem hayvan modellerinde hem de insan deneklerde hormon seviyeleri ve hormonal reseptör aktivitesi üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmalar, NMN takviyesinin dolaşımdaki androjen seviyelerinde azalmaya, insülin duyarlılığında iyileşmeye ve hormonal reseptör aktivitesinde değişikliklere yol açabileceğini tutarlı bir şekilde göstermiştir; bu da NMN'nin akneli bireylerde hormonal dengenin yeniden sağlanmasında potansiyel bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Genel olarak, NMN'nin akne tedavisinde kullanımını destekleyen klinik kanıtlar umut vericidir; çalışmalar NMN'nin akne şiddetini azaltmada, hormonal dengeyi düzenlemede ve cilt sağlığını iyileştirmedeki etkinliğini vurgulamaktadır. Bu alandaki araştırmalar gelişmeye devam ettikçe, NMN, bu yaygın dermatolojik durumla mücadele eden bireylere yeni bir umut sunarak, akne tedavileri yelpazesine değerli bir katkı olarak ortaya çıkabilir.

NMN'yi Cilt Bakım Rutininize Dahil Etmek

NMN Takviyelerini Entegre Etmek İçin Pratik İpuçları

Bilim camiası sivilce tedavisi için NMN takviyesinin potansiyel faydalarını ortaya çıkarmaya devam ettikçe, birçok kişi bu umut verici bileşiği cilt bakım rutinlerine dahil etmeye istekli olabilir. NMN takviyeleri yaygın olarak mevcut olsa da, bunların kullanımına dikkatli bir şekilde yaklaşmak ve en iyi sonuçları elde etmek için dikkate almak önemlidir.

 • NMN takviyelerini cilt bakımı rutininize entegre etmenin pratik bir ipucu, herhangi bir yeni takviye rejimine başlamadan önce bir sağlık uzmanına veya dermatoloğa danışmaktır.
 • Bireysel sağlık durumunuza, cilt bakımı endişelerinize ve tedavi hedeflerinize göre kişiselleştirilmiş öneriler sağlayabilirler.
 • Ek olarak, olumsuz etki riskini en aza indirirken faydalarını en üst düzeye çıkarmak için NMN takviyesinin uygun dozajını ve sıklığını belirlemenize yardımcı olabilirler.

NMN takviyelerini seçerken katı kalite standartlarına ve üçüncü taraf test protokollerine uyan saygın markaları tercih edin. Gereksiz katkı maddeleri veya dolgu maddeleri içermeyen saf NMN içeren ürünleri arayın; bunlar, takviyenin etkinliğini ve biyoyararlılığını tehlikeye atabilir.

NMN takviyelerini günlük rutininize dahil etmek

NMN takviyelerini günlük rutininize dahil etmek nispeten basittir. Çoğu NMN takviyesi kapsül veya toz formunda gelir; bu da bunların suyla alınmasını veya içeceklere veya smoothie'lere katılmasını kolaylaştırır. Bazı kişiler emilimi artırmak ve gastrointestinal rahatsızlık riskini azaltmak için NMN takviyelerini gıdayla birlikte almayı tercih edebilir.

NMN takviyesinin faydalarından yararlanmak söz konusu olduğunda tutarlılık çok önemlidir. Bileşiğin kandaki seviyelerini sabit tutmak ve hormonal denge ve cilt sağlığı üzerindeki etkilerini optimize etmek için NMN takviyelerinizi her gün aynı saatte almayı hedefleyin. Tutarlılığı sağlamak için bir hatırlatma ayarlamayı veya mevcut cilt bakımı rutininize NMN takviyesi eklemeyi düşünün.

Oral takviyeye ek olarak, bazı kişiler cilt bakım rejimlerinin bir parçası olarak topikal NMN formülasyonlarını da keşfedebilirler. Akne tedavisi için topikal NMN'nin etkinliği üzerine araştırmalar sınırlı olsa da, anekdot niteliğindeki kanıtlar bunun oral takviyeyi tamamlayabileceğini ve cilt sağlığı için ek faydalar sağlayabileceğini düşündürmektedir.

NMN takviyelerini cilt bakımı rutininize dahil etmek, bir sağlık uzmanının dikkatli değerlendirmesini ve rehberliğini gerektirir. Bu pratik ipuçlarını takip ederek ve takviyede tutarlılığı koruyarak, sivilce tedavisi ve genel cilt sağlığı için NMN'nin potansiyel faydalarından yararlanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi vücudunuzu dinleyin ve en iyi sonuçları elde etmek için cilt bakımı rutininizi gerektiği gibi ayarlayın.

Çözüm

Daha temiz, daha sağlıklı bir cilt arayışında hormonal dengenin rolü abartılamaz. Her yaştan insanı etkileyen yaygın bir dermatolojik sorun olan sivilce, genellikle hormonal dalgalanmalar ve dengesizliklerle karmaşık bir şekilde bağlantılıdır. Geleneksel akne tedavileri iltihaplanma ve bakteriyel aşırı çoğalma gibi semptomları hedeflerken, uzun süreli sonuçlar için altta yatan hormonal dengesizliğin ele alınması çok önemlidir.

 • Nikotinamid mononükleotid (NMN), akne tedavisi alanında umut verici bir oyuncu olarak ortaya çıktı ve hormonal akne ile boğuşan bireylere yeni bir umut sunuyor. Hormonal sinyal yollarını modüle etme, sebum üretimini düzenleme ve cilt sağlığını iyileştirme yeteneği sayesinde NMN takviyesi, akne yönetimine geleneksel tedavilerin ötesine geçen yeni bir yaklaşım sunar.
 • NMN, nikotinamid adenin dinükleotid (NAD+) seviyelerini yenileyerek ve sirtuinleri aktive ederek hücresel metabolizmayı, enerji üretimini ve gen ekspresyonunu etkiler ve sonuçta akne patogenezinde rol oynayan hormonal reseptörler ve sinyal yollarındaki dengeyi yeniden sağlar. Klinik çalışmalar NMN takviyesinin akne şiddetini azaltmada, hormonal dengeyi düzenlemede ve genel cilt sağlığını iyileştirmede etkinliğini göstermiştir.
 • NMN takviyelerini cilt bakımı rutininize entegre etmek, bir sağlık uzmanının dikkatli değerlendirmesini ve rehberliğini gerektirir. Bir dermatoloğa veya sağlık uzmanına danışmak, NMN takviyesini kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza yardımcı olabilir, böylece olumsuz etki riskini en aza indirirken en iyi sonuçları elde edebilirsiniz.
 • İster ağızdan alınsın ister topikal olarak uygulansın, NMN takviyeleri akne tedavisine alternatif yaklaşımlar arayan bireyler için çok yönlü ve erişilebilir bir seçenek sunar. Tutarlılığa ve kalite standartlarına bağlılığa öncelik vererek, daha temiz ve sağlıklı bir cilt için NMN'nin potansiyel faydalarından yararlanabilirsiniz.

Bu alandaki araştırmalar gelişmeye devam ettikçe NMN, hormonal dengesizliğin temel nedenini ele alan bütünsel bir yaklaşım sunarak akne tedavileri cephaneliğine değerli bir katkı olarak ortaya çıkabilir. NMN, hormonal reseptörler ve akne patogenezi arasındaki etkileşimi anlayarak bireylerin cilt bakımı yolculuklarının kontrolünü ele almalarını ve kalıcı sonuçlar elde etmelerini sağlayabiliriz.

Bu yazı ne kadar faydalı oldu?

Derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Ortalama puanı 4.7 / 5. Oy sayısı: 201

Şu ana kadar oy yok! Bu gönderiyi ilk değerlendiren siz olun.

Jerry K.

Dr.Jerry K 30'dan fazla uzmandan oluşan bir ekibin parçası olan YourWebDoc.com'un kurucusu ve CEO'sudur. Dr. Jerry K tıp doktoru değildir ancak bir diplomaya sahiptir. Psikoloji Doktoru; o uzmanlaşmış aile hekimliği Ve cinsel sağlık ürünleri. Son on yıl boyunca Dr. Jerry K, beslenme ve cinsel sağlık üzerine çok sayıda sağlık blogu ve çok sayıda kitap yazdı.