NMN ja hormonaaliset reseptorit: kuinka ymmärtää aknen signaalireitit?

4.7
(201)

Akne on enemmän kuin vain tilapäinen haitta; se on laajalle levinnyt dermatologinen huolenaihe, joka vaikuttaa miljooniin maailmanlaajuisesti iästä tai sukupuolesta riippumatta. Akne voi vaikuttaa merkittävästi itsetuntoon ja elämänlaatuun aina hormonaalisten vaihteluiden kanssa kamppailevista teini-ikäisistä aikuisiin, joilla on jatkuvia särkyjä. Vaikka monet tekijät, mukaan lukien genetiikka, ruokavalio ja ihonhoitotottumukset, vaikuttavat aknen kehittymiseen, hormonaalinen epätasapaino erottuu merkittävänä syyllisenä.

Johdanto

Hormonaalisen vaikutuksen ymmärtäminen

Hormonaalisilla vaihteluilla on keskeinen rooli aknen patogeneesissä, erityisesti murrosiän ja kuukautisten aikana. Iho sisältää lukuisia talirauhasia, jotka ovat vastuussa talin, öljyisen aineen, joka voitelee ja suojaa ihoa, tuottamisesta. Kuitenkin, kun hormonaalisia vaihteluita esiintyy, nämä rauhaset voivat muuttua yliaktiivisiksi, mikä johtaa liialliseen talintuotantoon. Näin ollen ylimääräinen tali voi tukkia huokosia ja luoda ihanteellisen ympäristön aknea aiheuttavien bakteerien, kuten Propionibacterium acnesin, lisääntymiselle.

 • Murrosiän aikana androgeenihormonien, kuten testosteronin, nousu stimuloi talirauhasten toimintaa, mikä usein johtaa rasvaiseen ihoon ja aknen puhkeamiseen.
 • Samoin kuukautiskiertoon liittyvät hormonaaliset vaihtelut voivat laukaista aknen leimahduksia naisilla, jotka ilmenevät tyypillisesti ovulaation ja kuukautisten aikana.
 • Lisäksi hormonaalinen epätasapaino, jonka aiheuttavat sairaudet, kuten munasarjojen monirakkulatauti (PCOS) tai lisämunuaisten häiriöt, voivat pahentaa aknen oireita.

Vaikka hormonaaliset vaihtelut ovat luonnollinen osa elämää, niiden vaikutus ihon terveyteen voi olla ahdistavaa aknen kanssa. Perinteiset aknen hoidot kohdistuvat usein oireisiin, kuten tulehdukseen ja bakteerien liikakasvuun, mutta ne voivat jäädä puuttumaan taustalla olevaan hormonaaliseen epätasapainoon, joka aiheuttaa aknen kehittymistä. Tämän seurauksena on kasvava kiinnostus tutkia vaihtoehtoisia lähestymistapoja aknen hoitoon, joka keskittyy hormonaalisen tasapainon palauttamiseen sisältäpäin.

NMN aknea vastaan

Viime vuosina nikotiiniamidimononukleotidin (NMN) mahdollinen rooli hormonitasapainon säätelyssä ja ihon terveyden parantamisessa on herättänyt huomiota tiedeyhteisössä. NMN, nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin (NAD+) esiaste, osallistuu erilaisiin soluprosesseihin, mukaan lukien energian aineenvaihduntaan ja DNA:n korjaamiseen. Uudet tutkimukset viittaavat siihen, että NMN-lisäys voi moduloida hormonaalisia signalointireittejä, jotka liittyvät aknen kehittymiseen, tarjoten lupaavan keinon aknen hallintaan.

Hormonaalisten reseptorien rooli aknen kehittymisessä

Sukellus hormonaalisiin merkinantoreitteihin

Hormonaaliset reseptorit toimivat molekyyliportinvartijoina, mikä helpottaa hormonien ja kohdesolujen välistä kommunikaatiota erilaisten fysiologisten prosessien säätelemiseksi, mukaan lukien ihon terveyteen liittyvät prosessit. Aknen kehittymisen yhteydessä hormonaalisilla signalointireiteillä on ratkaiseva rooli talirauhasten toiminnan, tulehduksen ja keratinosyyttien lisääntymisen moduloinnissa, jotka kaikki edistävät aknen patogeneesiä.

Erityisesti androgeenireseptoreilla on keskeinen rooli aknen muodostumisessa. Androgeenit, kuten testosteroni ja dihydrotestosteroni (DHT), sitoutuvat sebosyyteissä sijaitseviin androgeenireseptoreihin stimuloiden talin tuotantoa. Lisäksi androgeenit edistävät follikkelien hyperkeratinisoitumista, mikä johtaa komedoneiden, aknen esiastevaurioiden, muodostumiseen.

Estrogeeni- ja progesteronireseptorit vaikuttavat myös ihon fysiologiaan, joskin vähemmässä määrin kuin androgeenit. Estrogeenin on osoitettu estävän talirauhasten toimintaa ja vähentävän talintuotantoa, mikä saattaa selittää, miksi akne yleensä paranee raskauden aikana, kun estrogeenitasot ovat koholla. Sitä vastoin progesteronitasojen vaihtelut koko kuukautiskierron aikana voivat pahentaa aknen oireita herkillä yksilöillä.

Hormonaalisen epätasapainon vaikutus ihon terveyteen

Kun hormonaaliset signalointireitit muuttuvat säätelemättömäksi joko endogeenisten tekijöiden, kuten murrosiän tai kuukautisten tai ulkoisten tekijöiden, kuten hormonaalisten lääkkeiden tai stressin, vuoksi, se voi häiritä talin tuotannon, tulehduksen ja keratinosyyttien vaihtuvuuden herkkää tasapainoa ihossa. Tämä epätasapaino luo aknen kehittymiselle suotuisan ympäristön, jolle on ominaista tukkeutuneet huokoset, bakteerien liikakasvu ja tulehdukselliset leesiot.

Hormonaaliselle aknelle alttiilla henkilöillä murrosikään, kuukautiskiertoon, raskauteen tai vaihdevuosiin liittyvät hormonaaliset vaihtelut voivat laukaista tai pahentaa aknen oireita. Lisäksi sairaudet, kuten PCOS, joille on ominaista androgeenien ja insuliinin hormonaalinen epätasapaino, liittyvät usein akneen ja muihin dermatologisiin ilmenemismuotoihin.

Hormonaalisen epätasapainon korjaaminen on ratkaisevan tärkeää tehokkaan aknen hallinnan kannalta, sillä perinteiset paikalliset hoidot voivat tarjota tilapäistä helpotusta, mutta eivät useinkaan ratkaise taustalla olevaa syytä. Kohdistamalla hormonaalisiin reseptoreihin ja moduloimalla hormonaalisia signalointireittejä hormonaalista tasapainoa palauttavilla interventioilla on potentiaalia saada aikaan pitkäaikaisia ​​parannuksia aknen vakavuuden ja uusiutumisen suhteen.

NMN: Potentiaalinen pelaaja aknen hoidossa

NMN-täydennyksen edut paljastetaan

Nikotiiniamidimononukleotidi (NMN) on noussut lupaavaksi ehdokkaaksi ihon terveyden ja aknen hoidossa. Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidin (NAD+), solujen aineenvaihduntaan ja DNA:n korjaukseen osallistuvan koentsyymin esiaste, NMN on tärkeä rooli solujen homeostaasin ylläpitämisessä ja yleisen terveyden edistämisessä.

NMN-lisää on tutkittu laajasti sen mahdollisten ikääntymistä ehkäisevien vaikutusten vuoksi, ja tutkimusten mukaan se voi parantaa mitokondrioiden toimintaa, tehostaa solujen energiantuotantoa ja lieventää oksidatiivista stressiä. Aknen hoidon yhteydessä NMN:n kyky moduloida aknen patogeneesiin liittyviä soluprosesseja tekee siitä kiehtovan terapeuttisen aineen.

Yksi NMN-lisän tärkeimmistä eduista on sen rooli solujen energia-aineenvaihdunnan tehostajana. Täydentämällä NAD+-tasoja NMN tukee mitokondrioiden toimintaa, mikä parantaa solujen energiantuotantoa ja edistää kudosten korjausta ja regeneraatiota. Tämä energianlisäys voi auttaa optimoimaan ihon terveyttä ja kimmoisuutta, tehden siitä paremman valmiuden kestämään ympäristön stressitekijöitä ja torjumaan aknea aiheuttavia tekijöitä.

Lisäksi NMN:n on osoitettu aktivoivan sirtuiineja, proteiiniluokkaa, jolla on erilaisia ​​biologisia toimintoja, mukaan lukien solujen vanhenemisen, tulehduksen ja DNA:n korjauksen säätely. Sirtuiinit ovat ratkaisevassa asemassa solujen homeostaasin ylläpitämisessä ja pitkäikäisyyden edistämisessä, ja niiden aktivoituminen NMN:n vaikutuksesta voi vaikuttaa myönteisesti ihon terveyteen ja aknen hallintaan.

NMN:n ja hormonitasapainon välisen yhteyden tutkiminen

Viimeaikaiset tutkimukset ovat myös tutkineet NMN:n mahdollista roolia aknen kehittymiseen liittyvien hormonaalisten signaalireittien moduloinnissa. NMN-lisän on osoitettu auttavan palauttamaan hormonitasapainon henkilöillä, joilla on hormonaalinen akne.

 • Eräs tutkimus osoitti, että NMN:n antaminen johti verenkierrossa olevien androgeenien, kuten testosteronin, tasojen laskuun eläinmalleissa. Tämä androgeenitasojen aleneminen liittyi aknen vakavuuden paranemiseen ja talin tuotannon vähenemiseen, mikä korostaa NMN:n potentiaalia hormonaalisen aknen terapeuttisena aineena.
 • Lisäksi NMN:n on osoitettu säätelevän insuliiniherkkyyttä ja glukoosiaineenvaihduntaa, tekijöitä, jotka liittyvät läheisesti hormonaaliseen tasapainoon ja aknen kehittymiseen. Lisäämällä insuliiniherkkyyttä ja vähentämällä insuliiniresistenssiä NMN-lisähoito voi auttaa lievittämään PCOS:n kaltaisiin tiloihin liittyviä hormonaalisia epätasapainoja ja siten lievittämään aknen oireita.

Kaiken kaikkiaan kasvava tutkimusmäärä NMN:n vaikutuksista hormonaaliseen tasapainoon ja ihon terveyteen korostaa sen potentiaalia uudenlaisena terapeuttisena lähestymistapana aknen hoitoon.

Kuinka NMN vaikuttaa hormonaalisiin reseptoreihin

Näkemyksiä NMN:n toimintamekanismeista

NMN:n hormonaalisiin reseptoreihin ja signalointireitteihin kohdistuvien vaikutusten taustalla olevat mekanismit ovat monitahoisia ja sisältävät erilaisia ​​molekyylivuorovaikutuksia solun sisällä. Yksi keskeinen mekanismi, jolla NMN vaikuttaa hormonaalisiin reseptoreihin, on sen rooli solujen aineenvaihdunnan ja energian tuotannon säätelyssä.

NMN toimii prekursorina nikotiiniamidiadeniinidinukleotidille (NAD+), joka on koentsyymi, joka osallistuu lukuisiin soluprosesseihin, mukaan lukien energian aineenvaihdunta ja DNA:n korjaus. Täydentämällä NAD+-tasoja NMN tehostaa mitokondrioiden toimintaa ja solujen energiantuotantoa, mikä puolestaan ​​voi vaikuttaa hormonaalisten reseptorien toimintaan ja alavirran signaalireitteihin.

Lisäksi NMN:n on osoitettu aktivoivan sirtuiineja, proteiiniluokkaa, jolla on keskeinen rooli solujen homeostaasissa ja pitkäikäisyydessä. Sirtuiinit säätelevät erilaisia ​​solufysiologian näkökohtia, mukaan lukien geeniekspressiota, DNA:n korjausta ja tulehdusta, deasetyloimalla kohdeproteiineja ja moduloimalla niiden aktiivisuutta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että sirtuiinit voivat olla vuorovaikutuksessa hormonaalisten reseptorien kanssa ja moduloida niiden transkriptioaktiivisuutta, mikä vaikuttaa hormonivasteeseen ja signalointiin. Aktivoimalla sirtuiineja NMN voi epäsuorasti säädellä hormonaalisen reseptorin aktiivisuutta ja alavirran signaalireittejä, mikä saattaa vaikuttaa hormonivälitteisiin prosesseihin, kuten talintuotantoon, tulehdukseen ja keratinosyyttien lisääntymiseen ihossa.

NMN:n ja hormonaalisten reseptorien välinen vuorovaikutus aknen hoidossa

NMN:n ja hormonaalisten reseptorien välinen vuorovaikutus aknen hoidossa ulottuu solujen aineenvaihdunnan ja energiantuotannon ulkopuolelle. Uudet todisteet viittaavat siihen, että NMN voi suoraan vaikuttaa aknen patogeneesiin osallistuvien spesifisten hormonaalisten reseptorien aktiivisuuteen, mukaan lukien androgeenireseptorit ja insuliinireseptorit.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että NMN-lisäys voi moduloida androgeenireseptorin aktiivisuutta ja vähentää verenkierrossa olevien androgeenien, kuten testosteronin, tasoja eläinmalleissa. Tämä androgeenitasojen aleneminen liittyy aknen vakavuuden paranemiseen ja talin tuotannon vähenemiseen, mikä korostaa NMN:n potentiaalia hormonaalisen aknen terapeuttisena aineena.

Lisäksi NMN:n on osoitettu parantavan insuliiniherkkyyttä ja säätelevän glukoosiaineenvaihduntaa, jotka liittyvät läheisesti hormonaaliseen tasapainoon ja aknen kehittymiseen. Lisäämällä insuliiniherkkyyttä ja vähentämällä insuliiniresistenssiä NMN-lisä voi auttaa lievittämään PCOS:n kaltaisiin tiloihin liittyviä hormonaalisia epätasapainoja ja siten lievittämään aknen oireita.

Kaiken kaikkiaan NMN:n ja hormonaalisten reseptorien välinen vuorovaikutus on lupaava keino aknen hallinnassa. Kohdistamalla hormonaalisia signalointireittejä ja palauttamalla hormonitasapaino, NMN-lisähoito voi tarjota uudenlaisen terapeuttisen lähestymistavan henkilöille, jotka kamppailevat hormonaalisen aknen kanssa.

Kliiniset todisteet ja tutkimukset

Korostaa tutkimusta NMN:stä ja aknen hoidosta

Viime vuosina tutkimus NMN:n mahdollisista terapeuttisista vaikutuksista akneen on saanut vauhtia, ja useat tutkimukset valaisevat sen tehoa ja vaikutusmekanismeja. Nämä tutkimukset ovat antaneet arvokkaita näkemyksiä NMN:n roolista hormonitasapainon muokkaamisessa, talin tuotannon vähentämisessä ja aknen oireiden lievittämisessä.

 • Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin NMN-lisän vaikutuksia aknen vaikeusasteeseen ryhmässä henkilöitä, joilla oli hormonaalinen akne. Osallistujille annettiin NMN-lisäravinteita tietyn ajan, ja aknen vakavuuden muutokset arvioitiin käyttämällä standardoituja aknen luokitusasteikkoja. Tutkimuksessa havaittiin, että NMN-lisä paransi merkittävästi aknen vakavuutta, jolloin havaittiin sekä tulehduksellisten että ei-inflammatoristen leesioiden vähenemistä.
 • Toinen tutkimus keskittyi mekanismeihin, jotka ovat taustalla NMN:n vaikutuksista aknen patogeneesiin, erityisesti sen vaikutukseen talintuotantoon ja hormonaalisiin signalointireitteihin. Eläinmalleilla tutkijat osoittivat, että NMN:n antaminen johti talin tuotannon laskuun ja androgeenitasojen laskuun, mikä korosti sen potentiaalia hormonitasapainon ja talirauhasten toiminnan modulaattorina.
 • Lisäksi kliinisissä tutkimuksissa on tutkittu NMN-lisähoidon turvallisuutta ja siedettävyyttä henkilöillä, joilla on akneen taipuvainen iho. Nämä tutkimukset ovat jatkuvasti raportoineet NMN:n käyttöön liittyvistä vähäisistä haittavaikutuksista, mikä tekee siitä turvallisen ja hyvin siedetyn vaihtoehdon aknen hoitoon.

NMN:n tehokkuuden tutkiminen hormonaalisen tasapainon palauttamisessa

Sen lisäksi, että NMN vaikuttaa suoraan aknen oireisiin, sillä voi olla myönteisiä vaikutuksia hormonitasapainoon, joka usein häiriintyy aknea sairastavilla henkilöillä. Moduloimalla hormonaalisia signalointireittejä ja alentamalla androgeenitasoja NMN-lisä voi auttaa palauttamaan hormonitasapainon ja lieventämään aknen kehittymiseen liittyvää hormonaalista epätasapainoa.

Useat kliiniset tutkimukset ovat tutkineet NMN:n vaikutuksia hormonitasoihin ja hormonaaliseen reseptoriaktiivisuuteen sekä eläinmalleissa että ihmisissä. Nämä tutkimukset ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että NMN-lisäys voi johtaa verenkierron androgeenitasojen laskuun, insuliiniherkkyyden paranemiseen ja hormonaalisen reseptorin aktiivisuuden muutoksiin, mikä viittaa NMN:n mahdolliseen rooliin hormonitasapainon palauttamisessa yksilöillä, joilla on akne.

Kaiken kaikkiaan kliiniset todisteet, jotka tukevat NMN:n käyttöä aknen hoidossa, ovat lupaavia, ja tutkimukset korostavat sen tehoa aknen vakavuuden vähentämisessä, hormonaalista tasapainoa säätelemässä ja ihon terveyden parantamisessa. Tämän alueen tutkimuksen kehittyessä NMN voi nousta arvokkaana lisäyksenä aknenhoitojen varusteluun, tarjoten uutta toivoa tämän yleisen dermatologisen sairauden kanssa kamppaileville henkilöille.

NMN:n sisällyttäminen ihonhoitorutiiniin

Käytännön vinkkejä NMN-täydennysten integroimiseen

Kun tiedeyhteisö jatkaa NMN-lisän mahdollisten etujen paljastamista aknen hoidossa, monet ihmiset saattavat olla innokkaita sisällyttämään tämän lupaavan yhdisteen ihonhoitorutiineihinsa. Vaikka NMN-lisäravinteet ovat laajalti saatavilla, on tärkeää lähestyä niiden käyttöä varoen ja optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

 • Yksi käytännöllinen vinkki NMN-lisäaineiden integroimiseksi ihonhoitorutiiniin on neuvotella terveydenhuollon ammattilaisen tai ihotautilääkärin kanssa ennen uuden lisäravinteen aloittamista.
 • He voivat tarjota henkilökohtaisia ​​suosituksia henkilökohtaisen terveydentilan, ihonhoitoon liittyvien huolenaiheiden ja hoitotavoitteiden perusteella.
 • Lisäksi ne voivat auttaa sinua määrittämään sopivan NMN-lisäannoksen ja -tiheyden sen hyödyn maksimoimiseksi ja haittavaikutusten riskin minimoimiseksi.

Kun valitset NMN-lisäaineita, valitse hyvämaineiset merkit, jotka noudattavat tiukkoja laatustandardeja ja kolmannen osapuolen testausprotokollia. Etsi tuotteita, jotka sisältävät puhdasta NMN:ää ilman tarpeettomia lisä- tai täyteaineita, koska ne voivat vaarantaa lisäaineen tehokkuuden ja biologisen hyötyosuuden.

NMN-lisäravinteiden sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniin

NMN-lisäravinteiden sisällyttäminen päivittäiseen rutiiniin on suhteellisen yksinkertaista. Useimmat NMN-lisät ovat kapseleina tai jauheena, joten ne on helppo ottaa veden kanssa tai sisällyttää juomiin tai smoothieihin. Jotkut henkilöt saattavat mieluummin ottaa NMN-lisäravinteita ruoan kanssa parantaakseen imeytymistä ja vähentääkseen maha-suolikanavan epämukavuuden riskiä.

Johdonmukaisuus on avainasemassa, kun on kyse NMN-lisäyksen eduista. Pyri ottamaan NMN-lisäravinteet samaan aikaan joka päivä, jotta yhdisteen taso veressä pysyy vakaana ja optimoidaan sen vaikutukset hormonaaliseen tasapainoon ja ihon terveyteen. Harkitse muistutuksen asettamista tai NMN-lisäaineiden sisällyttämistä olemassa olevaan ihonhoitorutiiniin johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Suun kautta annettavan lisäravinteen lisäksi jotkut henkilöt voivat tutkia paikallisia NMN-formulaatioita osana ihonhoito-ohjelmaa. Vaikka tutkimus paikallisen NMN:n tehokkuudesta aknen hoidossa on rajallista, anekdoottiset todisteet viittaavat siihen, että se voi täydentää oraalista lisäravintoa ja tarjota lisähyötyjä ihon terveydelle.

NMN-lisäravinteiden sisällyttäminen ihonhoitorutiiniin vaatii huolellista harkintaa ja terveydenhuollon ammattilaisen ohjausta. Noudattamalla näitä käytännön vinkkejä ja ylläpitämällä johdonmukaisuutta lisäravinnoissa voit hyödyntää NMN:n mahdollisia etuja aknen hoidossa ja ihon yleisessä terveydessä. Kuten aina, kuuntele kehoasi ja säädä ihonhoitorutiiniasi tarpeen mukaan saadaksesi parhaat tulokset.

Johtopäätös

Selkeämmän ja terveemmän ihon tavoittelussa hormonaalisen tasapainon roolia ei voi liioitella. Akne, yleinen ihotautiongelma, joka vaikuttaa kaikenikäisille henkilöille, liittyy usein monimutkaisesti hormonaalisiin vaihteluihin ja epätasapainoon. Vaikka perinteiset aknenhoidot kohdistuvat oireisiin, kuten tulehdukseen ja bakteerien liikakasvuun, taustalla olevaan hormonaaliseen epätasapainoon puuttuminen on välttämätöntä pitkäaikaisten tulosten saavuttamiseksi.

 • Nikotiiniamidimononukleotidi (NMN) on noussut lupaavaksi toimijaksi aknen hoidossa ja tarjoaa uutta toivoa hormonaalisen aknen kanssa kamppaileville henkilöille. Koska NMN-lisähoito kykenee moduloimaan hormonaalisia signalointireittejä, säätelemään talintuotantoa ja parantamaan ihon terveyttä, se tarjoaa uuden lähestymistavan aknen hallintaan, joka ylittää perinteiset hoidot.
 • Täydentämällä nikotiiniamidi-adeniinidinukleotidi (NAD+) -tasoja ja aktivoimalla sirtuiineja, NMN vaikuttaa solujen aineenvaihduntaan, energiantuotantoon ja geenien ilmentymiseen ja palauttaa lopulta tasapainon hormonaalisille reseptoreille ja aknen patogeneesiin liittyville signalointireiteille. Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet NMN-lisän tehokkuuden vähentämään aknen vakavuutta, säätelemään hormonitasapainoa ja parantamaan ihon yleistä terveyttä.
 • NMN-lisäravinteiden sisällyttäminen ihonhoitorutiiniin vaatii huolellista harkintaa ja terveydenhuollon ammattilaisen ohjausta. Konsultointi ihotautilääkärin tai terveydenhuollon tarjoajan kanssa voi auttaa räätälöimään NMN-lisähoitoa yksilöllisiin tarpeisiisi, mikä varmistaa optimaaliset tulokset ja minimoi haittavaikutusten riskin.
 • Otettiinpa sitten suun kautta tai paikallisesti, NMN-lisäravinteet tarjoavat monipuolisen ja helposti saatavilla olevan vaihtoehdon henkilöille, jotka etsivät vaihtoehtoisia lähestymistapoja aknen hoitoon. Priorisoimalla johdonmukaisuuden ja laatustandardien noudattamisen voit hyödyntää NMN:n mahdolliset edut kirkkaamman ja terveemmän ihon saamiseksi.

Kun tutkimus tällä alalla kehittyy edelleen, NMN voi nousta arvokkaaksi lisäksi aknen hoitojen arsenaaliin tarjoamalla kokonaisvaltaisen lähestymistavan, joka käsittelee hormonaalisen epätasapainon perimmäistä syytä. Ymmärtämällä NMN:n, hormonaalisten reseptorien ja aknen patogeneesin välisen vuorovaikutuksen voimme auttaa yksilöitä hallitsemaan ihonhoitomatkaansa ja saavuttamaan kestäviä tuloksia.

Kuinka hyödyllinen tämä viesti oli?

Napsauta tähteä arvioidaksesi sen!

Keskiarvoluokitus 4.7 / 5. Äänien määrä: 201

Ei ääniä toistaiseksi! Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän julkaisun.

Jerry K

Tri Jerry K on YourWebDoc.comin perustaja ja toimitusjohtaja, osa yli 30 asiantuntijan tiimiä. Tri Jerry K ei ole lääkäri, mutta hänellä on tutkinto Psykologian tohtori; hän on erikoistunut perhelääketiede ja seksuaaliterveystuotteet. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tohtori Jerry K on kirjoittanut paljon terveysblogeja ja lukuisia kirjoja ravitsemuksesta ja seksuaaliterveydestä.